خرید kerio


خریدkerio

امیدی نو برای درمان سلول های سرطانی است.عضو هیات علمی خریدkerio جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: فتودینامیک تراپی امیدی نو برای درمان سلول های سرطانی است که علاوه بر مداوای ضایعات بدخیم در درمان ضایعات احشای درونی از جمله توده های کبدی نیز کاربرد دارد.

خریدkerio

به گزارش سلامت نیوز به نقل از از روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، دکتر محسن فاتح در خصوص درمان های فتودینامیکی اظهار داشت: به تکنولوژی بکارگیری لیزر برای درمان ضایعات بدخیم درمان فتودینامیکی گفته می شود که درآن واکنش بین نور، یک ماده حساسگر نوری و اکسیژن بافتی ایجاد می شود.
وی افزود: فتودینامیک علاوه بر درمان ضایعات بدخیم، برای مداوای خرید kerio، آکنه و دژنرسانس ماکولار مرطوب نیز کاربرد دارد.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب که واکنش بین این سه جزء باعث ایجاد اثرات بافتی مختلفی می شود، گفت: یکی از این تاثیرات ایجاد نکروز یا مرگ سلولی است که باعث استفاده از این روش در درمان ضایعات بدخیم می شود.
وی ادامه داد: با توجه به این که این واکنش برای فعال شدن نیاز به تابش مستقیم پرتوی نور یا لیزر(فناوری فیبر نورى) دارد به همین دلیل اولین کاربردهایی که برای این روش مطرح شد در بهبود ضایعات بدخیم پوست، راه های تنفسی، لوله گوارشی و مثانه بود، اما با پیشرفت های انجام گرفته از این تکنیک برای درمان ضایعات احشای درونی از جمله توده های خرید کریو نیز استفاده می شود.

خریدkerio
خریدkerio

فاتح با بیان این مطلب که کاربردهای درمانی واکنش های فتودینامیکی فقط به ضایعات بدخیم محدود نمی شود و در درمان بسیاری از ضایعات خوش خیم پوستی نیز کاربرد دارد اظهار داشت: امروزه آزمایشاتی در خصوص واکنش های فتودینامیکی بر غیر فعال سازی باکتریها انجام شده، که خود رویکرد نوینی در درمان ضایعات عفونی مقاوم به درمان های رایج محسوب خرید kerio می شود.
این عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران کاربرد واکنش های فتودینامیکی در تعیین محدوده ضایعات بدخیم برای برش های جراحی را مطرح کرد و گفت: کاربرد تشخیصی ضایعات بدخیم که در اثر فلورسانس بازتابی از بافت آغشته به ترکیب حساسگر نوری بیرونی یا داخلی صورت می گیرد و به تعیین محدوده ضایعات بدخیم که نیازمند جراحی است کمک می کند یکی دیگر از کاربرد های این واکنش ها است.
وی در پایان گفت: با توجه به تعدد کاربردهای این روش می توان انتظار داشت درآینده شاهد پیشرفت های دیگری در زمینه اثرات واکنش های خرید kerio باشیم.