خرید انواع کریو VPN


خرید انواع کریو VPN

یکی از لغات پر کاربرد در شبکه خرید انواع کریو VPN  میباشد و در بین کاربران ایرانی و سایهای خرید کریو بیسار پرمعنی و معانی متفاوتی دارد.

گسترده ترین تعریف از VPN ” هر شبکه ساخته شده بر روی یک شبکه عمومی و تقسیم شده برای به کارگیری مشتریان فردی است”. این نتایج در MPLS عمومی، X.25 و شبکه های ATM به عنوان VPN ها در عقیده گرفته شده است. این گونه از VPN خرید شده  عموما به عنوان خرید  VPN های لایه 2 نامیده می شوند.

با این حال این ایام اصطلاح کریو VPN معمولا برای اشاره به شبکه های خصوصی ساخته شده در نمایندگی شارپ سراسر ستون اصلی IP اشتراکی کاربرد شده ، اشاره به ‘IP VPNs’ دارد. در بسیاری از موارد IP اشتراکی قسمتی از اینترنت عمومی است.

خرید انواع کریو VPN
اساسا سه نوع گوناگون به کارگیری کریو VPN ها هستی دارد:

تفاوت کارکرد کریو

هر گونه از VPN چالش ویژه خود را دارد و شیوه های مختلف در هر کدام می تواند ساخته شده باشد. در استفاده نیز کاربران خرید VPN و خرید کریو بسته به نوع آن را در موارد گوناگون اتمام می دهد. توپولوژهای VPN های گوناگون به طور چشمگیری متفاوت اند. Access VPNs گره های کلاسیک اند.

و در ارتباط با توپولوژی هایی با تمام پیوست از راه بعید درون یک یا دو سایت مرکزی صحبت می کند. Intranet VPNs در ارتباط با یک شبکه کامل گفتگو می کند. توپولوژی Extranet VPN کمتر درک شده است، برای یک کمپانی یک گره ظاهر می شود اما وقتی برای چندین کمپانی نگریستن شود بخشی برای شبکه کاملی از لینک ها خواهد بود. اینها همه توپولوژی های مجازی خرید openvpn هستند نه توپولوژی های واقعی.

استفاده از کریو وی پی ان

IP VPNs حقیقتا دالان های رمزگذاری شده نیستند، اما دربرگیرنده طیفی از فن آوری های زیر هستند:

امنیت
فایروال ها
رمزگذاری
احراز هویت/ مجوز
تشخیص نفوذ
تونلینگ
مدیریت شبکه

Remote Access VPNs دسترسی از راه بعید به اینترانت یا اکسترانت شرکت را روی یک زیر ساخت مشترک با همان سیاست ها به عنوان یک شبکه خصوصی فراهم می کند. Accesss VPNs کاربران را توانا به دسترسی بهه منابع شبکه در هر زمان، هر فضا و به هر شکلی که بیچارگی داشته باشند می کند. Access VPNs شامل آنالوگ، دایال، ISDN ، IP موبایل و فن آوری های کابلی است که به چهره امنی کاربران موبایل، کارمندان بیرون از کمپانی یا دفاتر شعبه را متصل می کند.

مشکلات اتصال kerio

دفاتر مرکزی، دفاتر از راه بعید و دفاتر شعبه روی یک ساختار مشترک با استفاده از اتصالات اختصاصی بستگی می دهد. کسب و کار ها از سیاست های یکسان ازز جمله امنیت، کیفیت سرویس (QoS) وو قابلیت اعتماد به همان شکل شبکه خصوصی مستفیض اند.